Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Game On TV –

Game On TV –

regularily updated feed from Reuters and AP: reviews, previews and demonstrations of video games and technology Game On TV - ενημερώνεται τακτικά τις ζωοτροφές από το Reuters και το AP: σχόλια, previews και επιδείξεις των βιντεοπαιχνιδιών και της τεχνολογίας